Masz pytanie?
fala

Dotacje UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą  "Rybna Galeria - meble z młyna" mająca na celu 'Podjęcie działalności gospodarczej i stworzenie miejsca pracy poprzez stworzenie pracowni rękodzieła artystycznego zajmującej się wykonywaniem i renowacją mebli zdobionych ceramiką." współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Qwsi.

Przewidywane wyniki operacji: założenie firmy,ograniczenie kosztów utrzymania pracowni poprzez montaż instalacji hybrydowej,rozwinięcie działalności, wzbogacenie oferty, udział w targach i obecność w mediach i galeriach rękodzieła.