Masz pytanie?
fala

kafle legendarne

Kafle inspirowane zbiorem legend o gminie Ciepłowody spisanym przez dzieci. Uczestniczyłam w projekcie dokumentującym ich opowieści, teraz przedstawiam własne interpretacje.

Zapraszam do czytania  https://gok-cieplowody.eu/legendy-o-gminie-cieplowody.html